Till Bris kan både barn och föräldrar ringa, chatta, mejla eller lyfta olika ämnen på ett forum. De möts av en utbildad kurator. Det är gratis och den som ringer kan välja att vara anonym. Du kan bli medlem, månadsgivare, ordna en födelsedagsinsamling på Facebook eller ge en gåva.

På Brisväggen kan man både bli peppad och sprida glädje till andra. Gå in på ww.bris.se och ge ditt stöd! Förutom att Gille vill sprida budskapet om Bris arbete ger vi 3 kr från varje såld familjeförpackning av Gillebollar, Gille Kolabollar och Gille Punschrullar.

Därför ska du vara med och stödja Bris
Gille har sedan 2015 valt att stödja Bris som är en organisation som varje dag kämpar för barnens rättigheter. Det har visat sig var uppskattat då vi samlat in mellan ca: 200 000–600 000 kr varje år. 3 kr från varje såld storpack av Gillebollar, Gille kolabollar och Gille Punschrullar går till Bris och på så sätt går en liten del av varje kaka till det viktiga arbetet med att stödja Bris arbete. Tillsammans med andra företag, medlemmar, andra givare och statens bidrag kan Bris bedriva en verksamhet som gör nytta.

Bris arbete gör skillnad
Varje dag kontaktar barn Bris och vittnar om att det inte får det stöd och hjälp som de har rätt till. Under 2018 skedde 26 746 kontakter. Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barn och de som arbetar med barn får ett skarpare juridiskt verktyg. Något som Bris arbetat för, liksom att de genomfört ett intensivt påverkansarbete med att lyfta frågan om psykisk ohälsa.

Kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys
Bris rapporter bygger på verkliga kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyser Bris brister i samhället och ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.