GILLE Christmas Sleigh with Penguins & Packages

GILLE Christmas Sleigh Ginger Snaps
Icing (See Sophie’s icing recipe here)
Gold-coloured string
Tiny sleigh bells or jingle bells
Handmade penguins
Mini Christmas packages

Montera de olika delarna och dekorera med kristyr. Sätt en liten bjällra och snören av guld som tyglar på renarna. I den här släden har Sophie placerat små handgjorda pingviner och paket. Vad kommer du att sätta i din julsläde?