Vad gör Bris?

Bris är en barnrättsorganisation som utifrån FN:s barnkonvention arbetar för att ge stöd och hjälp åt utsatta barn och unga. Barnen kan ringa, mejla och chatta, eller får stöd genom forum och gruppverksamhet. Barnen som hör av sig till Bris får alltid prata med en utbildad och erfaren kurator som arbetar med att hjälpa barnen att må bättre.

Genom att skänka 1 krona per såld 6-pack av Gillebollar, Sportbollar, Kolabollar eller Punschrullar hjälper Gille Bris att stödja barn.

– Tillsammans stödjer vi Bris – för goda barndomsminnen, avslutar Camilla.