Gissa-Peppis

Vinnaren är den som snabbast gissar vilken GILLE Pepparkaksfigur som den andre tänker på.

  1. Montera ihop GILLE Pepparkaksfigurer och ställ upp dem på en bricka.
  2. Spelare 1 väljer ut en specifik figur som han/hon tänker på utan att säga vilken det är.
  3. Spelar 2 får gissa vilken figur som spelare 1 tänker på. För varje gång som Spelare 2 gissar fel, tas den figur som spelare 2 gissade på, bort från brickan. 
  4. När spelare 2 gissar rätt – räknas antalet pepparkakfigurer som finns på spelplanen. Det blir poängen för spelare 2.
  5. Nu byts spelarna om, och alla figurer ställs upp igen. Nu är det spelare 2 som väljer ut en specifik figur som han/hon tänker på och spelare 1 som får gissa.
  6. Den som snabbast gissar rätt i varje omgång vinner. Med andra ord den som har flest poäng vinner. Bestäm själv hur många omgångar som gäller.