Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet

Med sju miljarder människor på vår planet, är jordens resurser under enorm press. Vi lever i en värld där temperaturerna stiger, det är ont om vatten, energin är dyr, tillgången på livsmedel är oviss och klyftan mellan rika och fattiga ökar. Continental Bakeries North Europe AB kommer inte att blunda för problemen som världen står inför. Vi anser att företag måste vara en del av lösningen. Lönsam hållbar tillväxt är den enda acceptabla affärsmodellen.

Vår vision:
Continental Bakeries North Europe AB fortsätter att utvecklas genom kontinuerlig produkutveckling som skapar dagliga prisvärda stunder av välbefinnande och glädje, samtidigt som produkternas näringsvärde förbättras, vår miljöpåverkan minskar och våra positiva sociala effekter ökar.

Vår strategi:
För att förverkliga detta har vi integrerat hållbarhet i strategi, produkter och innovation. Vårt syfte är att bidra till en värld där det är brukligt att företag tar hänsyn till individers välbefinnande samt planetens naturliga gränser:

  • Produkter som skapar dagliga prisvärda stunder av välbefinnande och glädje
  • Produkter med hållbar härkomst används på ett sätt som skyddar jordens naturresurser
  • Respekt för människors rättigheter och samhällena där vi är verksamma.

Vårt program är koncentrerat kring fyra tydliga pelare:

1. Samarbete med våra kunder

Vi hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom att fokusera på hållbart centrerad utveckling av nya produkter och internt utvecklade egna märken. Vi förbättrar våra produkters näringsvärde och bidrar på så sätt till en hälsosammare livsstil. Vi fokuserar på våra produkters näringskvalitet och rätt portionsstorlek, utan att göra avkall på smak och njutning.

2. Hållbara råmaterial och förpackningar

Continental Bakeries North Europe AB fokuserar på ett nära samarbete med sina nyckelleverantörer och förpackningsexperter, inklusive hållbara metoder. Vi säkerställer inköp av hållbara råmaterial och förpackningar. 

3. Operativ hållbarhet

Vi arbetar hårt för att minska vårt operativa avtryck: el, gas och vatten. Dessutom fokuserar vi på avfallsminskning. När det gäller logistik, hittar vi sätt att skapa ökad effektivitet vad gäller distribution av varor till kunder och minska CO2-utsläppen. 

4. Vi bryr oss om människor

Hållbar tillväxt kan endast åstadkommas med rätt personer som arbetar i en organisation som är rustad för att vinna. Den behöver en kultur där prestanda är i linje med värdena. Vi är stolta över vårt företag, våra medarbetare och produkter. Dessutom strävar vi efter att spela en aktiv roll i de lokala samhällen där Continental Bakeries North Europe AB har verksamhet.

Vill du läsa mer om hur vår koncern arbetar? Läs här!