Integritetspolicy

Integtritetspolicy

Continental Bakeries uppskattar ditt intresse för sina produkter och ditt besök på våra webbplatser. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska trivas på våra webbplatser. Skyddet av din integritet vid hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss. Ett antal sidor på våra webbplatser ger dig möjlighet att skicka in personuppgifter till Continental Bakeries och dess dotterbolag. Denna integritetspolicy innehåller information om hur informationen du skickar till oss via våra webbplatser kommer att användas. Alla ansökningar eller förfrågningar du gör kommer att överföras eller göras tillgängliga för företag som alla ingår i Continental Bakeries Group. Vissa av dessa företag kan vara baserade i länder som har olika bestämmelser i förhållande till dataskyddslagar. Alla företag, som ingår i Continental Bakeries Group, måste följa interna policyer som kräver att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda din information och kommer att använda informationen för det eller de ändamål som den skickades in för.

Continental Bakeries webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy.

Typ av information
Den information vi samlar är personlig information och aggregerad information för att förbättra hur vi arbetar och hur vi kommunicerar med dig. Personlig information Denna information avser en enskild person (t ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc.).
Vi samlar bara in denna typ av information från individer som tillhandahåller denna information frivilligt och medvetet, till exempel genom registrering på våra webbplatser eller genom att tillhandahålla namn och adressinformation och begära uppföljningskontakter från oss. Vi kräver inte att du registrerar eller lämnar denna information till oss för att visa våra webbplatser eller ha tillgång till innehållet. Continental Bakeries använder endast dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för teknisk administration av webbplatser, för kundhantering, för produktundersökningar och för marknadsföring. Samlad information Den här informationen gäller sådana uppgifter som hur många som besöker våra webbplatser, vilka sidor de har åtkomst till, vilken typ av information de laddar ner, vilken typ av webbläsare och operativsystem de använder, namnet på internetleverantör etc. Om du prenumererar på våra e-postmeddelanden är vi skyldiga att samla in din e-postadress. Denna e-postadress kommer endast att användas för att hålla dig informerad som du har angett. Om du vill avregistrera dig från vår e-postlista eller om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: info@continentalbakeries.se, info@gille.com

Korrekt information och val
För att hålla din personliga information korrekt, aktuell, fullständig och uppdatera oss, ber vi dig kontakta oss angående felaktig information. Vi uppdaterar eller korrigerar personuppgifter som du tidigare har skickat till oss via våra webbplatser. Vi vill gärna använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster och, om det är relevant, fråga dig om dem. Naturligtvis är deltagande i sådan verksamhet frivillig. Om du inte vill delta, kan du när som helst meddela oss så att vi kan utesluta dina uppgifter i enlighet med detta. Du hittar mer information på relevant sida på webbplatserna.

Så använder vi dina personuppgifter
Om du specifikt samtyckt till att ta emot e-postmeddelanden från oss, eller begärt att vara med på vår adresslista kan vi kontakta dig för att få svar på hur vi kan förbättra våra funktioner, marknadsföring och specialerbjudanden. Vi kan också använda din information för att leverera information som är anpassad till dina intressen såsom vi uppfattat dem genom den information du har lämnat till oss och dina aktiviteter på våra webbplatser. Den anpassade informationen kan innehålla produktrecept, produktinformation och kampanjer. Vi samlar inte in personuppgifter automatiskt, men vi kan kombinera icke-personliga uppgifter som samlats in automatiskt (via cookies) med dina tidigare inlämnade personuppgifter. Vi kan ibland be besökare på våra webbplatser att göra undersökningar och opinionsundersökningar om deras attityder och intressen. Undersökningar hjälper oss att förstå dina behov. Om svar på undersökningar läggs ut på våra webbplatser kommer ingen personligt identifierbar information att inkluderas. Om du deltar i någon av våra undersökningar kan du vara säker på att vi inte behåller någon personlig information om dig i vår databas som en påföljd av undersökningen.

Sociala plug-ins
Continental Bakeries och dess dotterbolag använder sig av så kallade sociala plug-ins (’knappar’) för sociala nätverk som Facebook, Google+, Twitter och Instagram.
När du besöker våra webbplatser inaktiveras dessa knappar som standard, det vill säga utan ditt ingripande. De skickar inte data till respektive sociala nätverk. Innan du kan använda dessa knappar måste du aktivera dem genom att klicka på dem. De fortsätter sedan att vara aktiva tills du inaktiverar dem igen eller raderar dina cookies (se Cookies).
Efter aktiveringen skapas en direktlänk till servern för respektive sociala nätverk. Innehållet i knappen överförs sedan från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och integreras sedan på webbplatsen.

Efter aktivering av en knapp kan det sociala nätverket hämta data, oberoende av om du interagerar med knappen eller inte. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan nätverket tilldela ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Ett socialt nätverk kan inte tilldela
besök på andra webbplatser tillhörande Continental Bakeries såvida inte och tills du aktiverar respektive knapp där också. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill kombinera data som hämtats från ditt besök på våra webbplatser med dina medlemsuppgifter måste du logga ut från det berörda sociala nätverket innan du aktiverar knapparna.

Vi har ingen inverkan på omfattningen av data som samlas in av de sociala nätverken via dessa knappar. Dataanvändningsprinciperna för de sociala nätverken ger information om syftet och omfattningen av de data som samlas in, hur dessa data behandlas och används, vilka rättigheter som är tillgängliga för dig och de inställningar som du kan använda för att skydda din integritet.

Cookies
Liksom många företag använder vi ”cookie” -teknologi på och utanför våra webbplatser. När du tittar på våra webbplatser kan vi placera en ”cookie” på din dator. Tillfälliga cookies används för att räkna antalet besök på våra webbplatser. Dessa tillfälliga cookies kommer att tas bort när du avslutar din webbläsare.

En permanent cookie kan också lagras på din dator av din webbläsare. När du loggar in kommer denna typ av cookie att berätta om du har besökt oss innan eller om du är en ny besökare. Cookien erhåller inte någon personlig information om dig eller ger oss något för att kontakta dig och cookien extraherar inte någon information från din dator. Vi använder cookien för att hjälpa oss att identifiera webbplatsfunktioner och formulär som du har ett visst intresse för, för att ge dig den information du behöver.
Funktionen ”hjälp” i verktygsfältet på de flesta webbläsare ger dig information om hur du förhindrar att din webbläsare accepterar nya cookies, hur du gör för att webbläsaren ska meddela dig när du får en ny cookie eller hur du inaktiverar cookies helt och hållet. Säkerhet Du har full kontroll över de personuppgifter du lämnar till oss på våra webbplatser. Du kan till exempel ändra dina preferenser för uppföljningskontakter bara genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: info@continentalbakeries.se, info@gille.com
Om du så önskar kan du alltid avbryta din registrering helt och hållet. Vi vidtar då snabba lämpliga åtgärder för att ta bort din personliga information från vår databas. Vi vidtar rimliga steg för att skydda dina personuppgifter när du överför din information från din dator till våra webbplatser och för att skydda sådan information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Du bör alltid komma ihåg att ingen internetöverföring alltid är 100% säker eller felfri. Därför bör du alltid vara försiktig när du bestämmer vilken typ av information du skickar till oss via e-post. Speciellt där du använder lösenord, ID-nummer eller andra speciella åtkomstfunktioner på våra webbplatser är det ditt eget ansvar att skydda dem.
Personuppgifter som samlas in vid besök på våra webbplatser behandlas av oss enligt de lagar som gäller i de länder där webbplatserna upprätthålls. Vår integritetspolicy bygger på den dataskyddspolicy som gäller för Continental Bakeries och dess dotterbolag. Continental
Bakeries kan när som helst ändra denna integritetspolicy.