För att de två skånska Gillebagerierna ska fungera felfritt krävs det noggrann planering och struktur. En av de som ser till att kakproduktionen flyter på smidigt är livsmedelskemisten och produktionschefen Jan Ackesjö.