Bris, barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja barn och stärka barnets rättigheter. En stor del av arbetet innebär att prata, men framför allt lyssna, på barn och unga. Därför finns Bris kuratorer. En av dem är Magdalena Laestander. Hon kommer dagligen i kontakt med barn och unga genom Bris olika kanaler, där de, men även vuxna, kan kontakta en kurator. Barn och unga upp till 18 år kan mejla, chatta på bris.se eller ringa 116 111. Det finns även en vuxentelefon dit föräldrar eller andra vuxna kan vända sig för att få råd och stöd utifrån ett barnperspektiv. Ingen dag är därför den andra lik för Magdalena.

– Ett dagpass kan börja med att man har vuxentelefonen mellan 09-12. Sen har man ett mejlpass där man svarar på mejl från unga fram till 14. Därefter öppnar 116 111 och chatten som har öppet på eftermiddagen och kvällen.

Magdalena upplever att barn och unga är i behov av hjälp varje dag, året om, men att ämnena kan variera beroende på vilket tid på året det är. I augusti handlar det ofta om oro inför skolstarten medan det runt olika lov är ensamhet som står i fokus. Många av de mejl, chattar och telefonsamtal som kommer in till Bris kuratorer är på ett eller annat sätt ofta kopplade till psykisk ohälsa.

– Det kan handla om allt från vänner, skola, kärlek och sex till att man mår väldigt, väldigt dåligt. Det kan vara barn som blir utsatta för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet eller är med om vuxna som använder våld mot varandra.

Även om kuratorerna på Bris kan hjälpa och lyssna på de samtal som kommer in önskar Magdalena att de kunde ta emot ännu fler.

Vad skulle det betyda för Bris att kunna finansiera en kurator till?
– Vi skulle kunna nå fler barn. Inte bara genom mejl, chatt och telefonsamtal utan genom att utveckla fler sorters stöderbjudanden. Vi behöver fler kanaler och mer digitalt stöd för att kunna finnas på de plattformar där barnen finns.

För Magdalena handlar det om att lyssna, bekräfta, stötta och försöka hjälpa och hitta lösningar tillsammans med barnet.

– Det är superviktigt att lyssna på barn och unga. Låta dem berätta, låta dem sätta ord på det de funderar på eller tycker är svårt. Låta dem prata till punkt.